S.C.I.L.profile Logo

Express to impress

S.C.I.L. strategie de sleutel tot succesvol communiceren.

Eindelijk een communicatie tool waarbij je niets hoeft af te leren, alleen maar bijleren!

Sensus
Mensen met een voorkeur in dit gebied weten de gevoelige snaar te raken, zijn inlevend en bedachtzaam. Ze weten door oprechte aandacht, vertrouwen en sympathie een goede sfeer te creëren. Je voelt je gehoord en je voelt je goed.
Corpus
Deze mensen weten je te bewegen. Ze spreken met heel hun lichaam en ze kunnen zonder gebruik van al te veel woorden laten zien wat de bedoeling is. De gebaren spreken voor zich.
Intellektus
Mensen met een voorkeur in dit gebied zijn goed voorbereidt, bedachtzaam en beschouwend. Ze overtuigen door grondige analyses en zorgen voor een feitelijke en objectieve onderbouwing. De inhoud staat voorop.
Lingua
Ze slaan de spijker op zijn kop, wegen hun woorden, halen je de woorden uit je mond en hebben er de juiste woorden voor. Ze zullen bloemrijk spreken, je met metaforen en verhalen overtuigen. Zijn/haar stem klinkt als een klok.

S.C.I.L. maakt ontmoetingen succesvol.

Als mensen elkaar ontmoeten beïnvloeden we elkaar door wat we zien en wat we doen. Het S.C.I.L. profiel brengt dit, door middel van 16 factoren verdeeld over 4 gebieden, in beeld. De vragenlijst die je invult bestaat  uit 100 vragen. De uitslag wordt gepresenteerd in een grafiek met een uitgebreid rapport en biedt jou:

 • een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd resultaat van jouw persoonlijke impact
 • een duidelijk beeld van jouw sterke punten
 • de ontwikkelpunten waar je nog aan kunt werken
 • concrete instructies en tips om je persoonlijke repertoire van effectief communiceren uit te breiden en je waarneming aan te scherpen.

Met als doel om de ontmoetingen tussen jou en anderen zo effectief mogelijk te laten verlopen.

S.C.I.L. Strategie is vooral effectief bij:

 • Opleiden van trainers en coaches
 • Prestatie- en mediacoaching
 • Presentatietraining
 • Succesvol communiceren als leidinggevende
 • Mediation
 • Team-training
 • Recruiting en assesment
 • Salestraining

Voordelen van de S.C.I.L. Strategie:

 • Je leert jezelf en anderen sneller en beter in te schatten
 • Je verbetert jouw uitstraling en overtuigingskracht
 • Jouw gesprekken, presentaties, teammeetings en vergaderingen zullen effectiever verlopen
 • Jouw relatie met gesprekspartners zal zich verdiepen en verbeteren
 • Je zult veel minder conflicten ervaren en oproepen in gesprekken met anderen
 • Je zult jouw doelen met minder moeite kunnen bereiken

Hoe beoordeel jij jouw impact op anderen? Welk type ben jij?

Sensus
Sensus Mensen met een voorkeur in dit gebied weten de gevoelige snaar te raken, zijn inlevend en bedachtzaam. Ze weten door oprechte aandacht, vertrouwen en sympathie een goede sfeer te creëren. Je voelt je gehoord en je voelt je goed.
Corpus
Corpus Deze mensen weten je te bewegen. Ze spreken met heel hun lichaam en ze kunnen zonder gebruik van al te veel woorden laten zien wat de bedoeling is. De gebaren spreken voor zich.
Intellektus
Intellektus Mensen met een voorkeur in dit gebied zijn goed voorbereidt, bedachtzaam en beschouwend. Ze overtuigen door grondige analyses en zorgen voor een feitelijke en objectieve onderbouwing. De inhoud staat voorop.
Lingua

LinguZe slaan de spijker op zijn kop, wegen hun woorden, halen je de woorden uit je mond en hebben er de juiste woorden voor. Ze zullen bloemrijk spreken, je met metaforen en verhalen overtuigen. Zijn/haar stem klinkt als een klok.