S.C.I.L.profile Logo

Vanessa Buchner

Sensus
Mensen met een voorkeur in dit gebied weten de gevoelige snaar te raken, zijn inlevend en bedachtzaam. Ze weten door oprechte aandacht, vertrouwen en sympathie een goede sfeer te creëren. Je voelt je gehoord en je voelt je goed.
Corpus
Deze mensen weten je te bewegen. Ze spreken met heel hun lichaam en ze kunnen zonder gebruik van al te veel woorden laten zien wat de bedoeling is. De gebaren spreken voor zich.
Intellektus
Mensen met een voorkeur in dit gebied zijn goed voorbereidt, bedachtzaam en beschouwend. Ze overtuigen door grondige analyses en zorgen voor een feitelijke en objectieve onderbouwing. De inhoud staat voorop.
Lingua
Ze slaan de spijker op zijn kop, wegen hun woorden, halen je de woorden uit je mond en hebben er de juiste woorden voor. Ze zullen bloemrijk spreken, je met metaforen en verhalen overtuigen. Zijn/haar stem klinkt als een klok.

Vanessa Buchner

Zertifizierte SCIL Master

Vanessa Buchner | Kernkompetenz: Kommunikationswissenschaften, Auftreten & Wirkung, Neuro-Linguistisches-Programmieren, Hypnotherapie, Verhalten, Beziehungen. Vanessa Buchner ist international gefragte Rednerin, Kommunikationswissenschaftlerin, lizensierte Hypnotherapeutin und NLP-Trainerin der „Society of Neuro-Linguistic-Programming“. Sie gibt Vorträge, Seminare und bildet Coaches aus. Im Rahmen ihres Universitätsstudiums hat Vanessa psychologische Studien durchgeführt, die ihr einen tiefen Einblick in das Wesen des Menschen gegeben haben, sowie methodische Kenntnisse zur Analyse von Kommunikationsprozessen. Anhand wissenschaftlich fundierter Ansätze zum besseren Verständnis des Verhaltens von Einzelnen, Gruppen und Organisationen lehrt Vanessa Buchner in ihren Seminaren, wie wir uns und andere verstehen können, was Wirkung & Veränderung möglich macht und zeigt Ansätze zum souveränen Umgang mit Stresssituationen in verschiedenen Lebensbereichen und Beziehungen.
Mit ihrem Lebensgefährten Alexander Hartmann und Hund Captain lebt und arbeitet sie in Stuttgart.

http://www.vanessabuchner.de/